Zobrazuji všech 5 výsledků

Show sidebar

Filtry pro chladící kapaliny (dvojité – přepínatelné)

Pro kontinuální filtraci chladících emulzí jsou s oblibou využívány dvojité – přepínatelné filtry. Při dosažení maximální dovolené tlakové ztráty, která signalizuje zanesený filtrační element přepne obsluha filtraci na tzv. čistou větev a získá tak dostatek času k vyčištění/výměně zaneseného filtračního elementu. Vyšším stupněm kontinuální filtrace je použití automatického filtru, který je zcela bezobslužný. Více v sekci automatické filtry

Filtry pro hydraulické systémy

Životnost a spolehlivost hydraulických systémů závisí především na udržované čistotě provozní náplně – hydraulického oleje. Proto je nutné používat filtry k zamezení vniku nečistot do systému ( např nalévací otvory s filtrem, dýchací filtry zamezující kontaminaci okruhu nečistotami z ovzduší) a účinně odstraňovat nečistoty, které se do systému dostávají např mechanickým opotřebením pohyblivých dílů, či korozí – např sací filtry, tlakové filtry, či filtry na zpětné větvi hydraulického okruhu.

Spin-on filtry

Tzv. Spin on filtry jsou velmi využívané pro svoji jednoduchost při výměně. Jednoznačně zamezují možnost lidské chyby např opomenutí instalace filtrační vložky do tělesa filtru. Filtration Group vyrábí Spin-on filtry v selektivitě od 25um do 2 um a pro výkony do 160 l/min (při viskozitě 33mm2/s)

Vysokotlaké filtry pro hydraulické systémy a chladící emulze

Především při používání nástrojů s vnitřním chlazením je obvykle vyžadována chladící emulze o vysoké čistotě, aby nedošlo k zanesení chladících kanálků v nástroji, která je vháněna do nástroje pod vysokým tlakem a slouží tak zároveň k vyplachování nečistot z obráběného výrobku.