Osvědčená filtrační a separační zařízení pro těžbu, zpracování ropy a plynu

TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ ROPY A PLYNU

Minimalizujte prostoje z důvodů nutné údržby, prodlužte životnost zařízení a ušetřete náklady díky vysoce výkonným filtračním a separačním zařízením Facet, Jonell vyráběných společnostmi  Filtration Group

Vysoce kvalitní, efektivní a bezpečné systémy jsou pro společnosti zabývající se těžbou a zpracováním ropy a plynu zásadní. Proto naši technici vyvinuli řešení pro filtraci a separaci, která jsou nejen nákladově efektivní, ale také splňují nejnáročnější potřeby výroby a zpracování.

Naše filtrační zařízení zahrnují:

Tělesa filtrů.

Využijte výhod olejových a plynových filtrů, které vynkají v kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti.

 

Filtrační vložky Jonell, Systems.

Nechte naše odborníky, aby vám pomohli vybrat správný filtr pro vaše konkrétní aplikace, kontaminanty a provozní požadavky.

Výhody řešení pro filtraci systémů Jonell Systems a Facet

S tisíci různých filtračních elementů (filtračních vložek) pro širokou škálu filtračních aplikací a celou řadou pouzder včetně cyklónů, odlučovačů, filtrů částic a koalescerů si můžete být jisti, že máme správné řešení pro udržení a zvýšení vašeho provozního výkonu.
Pro splnění nejnáročnějších plynárenských a ropných aplikací jsou filtrační elementy k dispozici v celé řadě materiálů včetně polyesteru, polypropylenu, bavlny, nylonu, teflonu, Nomexu®, kovů, skleneného mikrovlákna, či celulózy impregnované pryskyřicí (Resin-bonded).

Maximalizujte účinnost a výkon rafinace

Spolupracujeme s vámi, abychom maximalizovali efektivitu a zlepšili údržbu pomocí našich vysoce výkonných řešení pro filtraci oleje a plynu pro výrobu, zpracování, přepravu, rafinaci a skladování celého hodnotového řetězce plynů a kapalných uhlovodíků v tomto odvětví.

Dodržujte předpisy na ochranu životního prostředí

Bezpečnost životního prostředí je nezbytná. Můžete si být jisti, že systémy Jonell, Facet společnosti Filtration Group zaručují  splňění  všech průmyslových předpisů,  maximalizují odstraňování pevných a uhlovodíkových kontaminantů z filtrovaných kapalin a plynů.

Snižte prostoje pomocí rychlé výměny filtru

Filtration Group, jepovažován za výhodného dodavatele – vše z jednoho zdroje pro všechny vaše filtrační a separační potřeby může společnost Jonell Systems rychle dodat náhradu pro více než 40 000 různých filtračních elementů od převážné většiny globálních výrobců, aby tak zajistil hladký chod vašich operací.

Prodlužte životnost investičního vybavení

Kontaminanty mohou způsobit dlouhodobé poškození zařízení, jako jsou turbíny a kompresory, což vede k nákladné údržbě a snižuje výkonnost procesu. Naše filtrační zařízení jsou navržena tak, aby maximalizovala odstraňování a separaci kontaminantů, aby se snížilo riziko selhání zařízení a nakonec prodloužila životnost zařízení. Rovněž eliminuje náklady na neplánovanou údržbu a prostoje.

 • Vstřikovací voda: Odstraňte pevné kontaminanty a mikroorganismy, které mohou znečišťovat injekční  místa.
 • Separace vstupů: Hromadné odstranění pevných látek a tekutin jako předúprava pro následné zařízení.
 • Filtrace mazacího oleje: Odstranění pevných nečistot, aby se zabránilo opotřebení kritických součástí rotujících zařízení.
 • Ochrana molekulárního síta: Odstranění jemných aerosolů pro ochranu molekulárního síta s cílem prodloužit životnost a zlepšit výkonnost nákladných absorbentů molekulárního síta.
 • Vyčistěte injekční  vodu: Odstraňte pevné a uhlovodíkové kontaminanty, abyste zabránili environmentálním problémům spojeným s povrchovým skládkováním či likvidací použité  vody a zabraňte ucpání technologie během opětovného vstřikování použité vody
 • Ochrana turbíny a generátoru: Odstraňte nečistoty z mazacích olejů a zamezte hromadění nečistot na lopatkách turbíny.
 • Čištění odpadních vod: Odstranění znečišťujících látek z odpadních vod před likvidací, aby byly splněny ekologické předpisy.

Hlavní aplikace v těžbě a zpracování ropy a plynu Jonell Systems

S 35-letými zkušenostmi v inovativní filtrační technologii pro ropu a plyn navrhli inženýři společnosti Jonell Systems řešení pro důležité kritické procesní aplikace.
 • Filtrace aminu: Odstraňte nebo oddělte kapalné uhlovodíky a částice z aminového systému, abyste zabránili znečištění a pěnění.
 • Výstupní plyn z kompresoru: Z výstupu kompresoru odstraňte jemné aerosoly a mazací oleje s nízkým povrchovým napětím, abyste ochránili následné zařízení.
 • Ochrana kompresoru: Odstraňte jemně rozptýlené kapičky kapaliny a pevné látky, které mohou snížit viskozitu mazacího oleje, což má za následek poškození pístů v důsledku zvýšeného tření.
 • Filtrace kondenzátu: Odstraňte pevné nečistoty z uhlovodíkového kondenzátu, abyste zabránili korozi v potrubí a ochránili následná zařízení.
 • Odvodnění potrubí kondenzátu: Snižte obsah vody v kondenzátu uhlovodíků, abyste zabránili korozi v potrubí a odstraňte pevné nečistoty.
 • Stabilizace kondenzátu: Odstraňte vodu a pevné nečistoty z kondenzátu.
 • Průtokoměry a čidla: Odstraňte kapaliny a pevné nečistoty, abyste ochránili vysoce účinné měřiče pro přesný přenos dat.
 • Frakcionace: Odstranění a separace pevných látek a kapalin za účelem ochrany frakcionačních kolon.
 • Filtrace palivového plynu: Zabraňuje znečištění a nevyhovujícímu topnému plynu do turbín a hořáků kompresoru.
 • Vstřikování plynu: Zabraňte ucpání trysek odstraněním kapalných uhlovodíků, glykolu a pevných nečistot.
 • Dehydratace glykolu: Udržujte spolehlivost regenerátoru glykolu, snižte pěnění  a zachovejte správnou specifikaci plynu.
 • Separace kondenzátu HC: Odstraňte vodu a pevné nečistoty z kondenzátu.

Nabízené produkty

Naše výrobky a služby jsou navrženy tak, aby umožňovaly výrobcům chemických látek tu nejvyšší kvalitu produktů. Odstranění všech kontaminantů je nezbytné, aby se zabránilo jakémukoliv nákladnému přepracování a zlepšení výtěžnosti produktu.

POUŽÍVANÉ PRODUKTY

Svíčkové filtry – industrial

Tělesa filtrů model AFM jsou průmyslové pouzdra filtrů z nerezové oceli. Tento model je střední velikosti a vyhovují různým průtokům v závislosti na instalovaných elementech obvykle do 24 m3/h. Tělesa AFK jsou ekonomickým řešením pro všechny průmyslové filtrace kapaliny a plynu, dle které odpovídají PED 97/23 / EC, kategorii II/III. Typ AFK 72/136 je průmyslové pouzdro filtru pro vyšší průtoky (cca do 136 m3/h)z nerezové oceli. Tento model je v souladu s PED 97/23 / EC kategorie III event IV.

Rukávové Filtry (sáčkové filtry)

Pro velké množství filtračních aplikací jsou rukávové filtry jednoduché, snadno použitelné a úsporné. Filtration Group dodává širokou škálu filtračních rukávů (sáčků) a pouzder na filtry. Tělsesa filtrů AFB, AFH, AFN, AFZ jsou k dispozici pro filtrační sáčky velikosti 1 (průměr 178, délka 432 mm) a velikosti 2 (průměr 178 m, délka 787 mm) a jsou vyrobeny z nerezové oceli ais 316 event AISI 304.

ProGuard Filter

Proguard filtr je automatický filtr se zpětným proplachem filtračních elementů. Uplatnění nalézá především v petrochemickém průmyslu při filtraci ropy, či při odstraNění katalyzátorů v refineriích

Košové filtry a automatické filtry

Nejjednodušší filtr – košové síto nalezne uplatnění v aplikacích, kde je nutno odstranit hrubé nečistoty (> 50 um) a charakter nečistot a filtrované látky umožňuje ruční vyčištění nerezového filtračního síta. Dodáváme i zdvojené košové filtry v připadě, že je požadována kontinuální filtrace.

Filtrace v těžebním průmyslu

Navrženo tak, aby vyhovovalo vašim přísným požadavkům na zařízení.

Správně navržená a implementovaná filtrační zařízení jsou rozhodující pro ochranu vašich důležitých procesů. Proto si uděláme čas, abychom porozuměli vašim jedinečným aplikačním potřebám. Při využití více než tři desetiletí zkušeností, nejlepších technologií ve své třídě, dokážeme navrhnout řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Konzistence a kvalita

Naše výrobky a služby jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejvyšší konzistenci a kvalitu.

Odstranění všech kontaminantů je nezbytné, aby se zabránilo jakémukoliv nákladnému přepracování a zlepšení výtěžnosti produktu.

cropped-logo-filtration-group-process-systems-all-white

O FILTRATION GROUP

Ve skupině Filtration Group naleznete filtrační technologie a zařízení pro filtraci kapalin i plynů, separaci olejové mlhy, či ropných produktů z vody. Dokážeme optimalizovat filtrační procesy v potravinářství, chemickém průmyslu, nebo ve strojírenství. Vzhledem k širokému portfoliu produktů vyráběnými v závodech Filtration Group dokážeme ve vybraných průmyslových odvětvích dodat téměř veškeré filtrační technologie včetně nezbytných náplní a spotřebního materiálu.

Více o nás…

Domluvme si konzultaci...

  captcha

  Podobné odvětví