Vzduchotechnické filtry

Úvod k vzduchotechnickým filtrům

Vzduchotechnické filtry ovlivňují zdraví více než si myslíte.

Stále více lidí se zajímá o kvalitu života. Kvalita života znamená také zdravé podmínky. Kvalita ovzduší se stává stále více problémem, protože je mnohem snazší měřit různé parametry online. Velkou část našeho života trávíme v bytech, kancelářích a dalších budovách.

Kvalita vnitřního ovzduší je založena na osvěžení přiváděného vzduchu a recyklaci vnitřního vzduchu. Dokonalost může být dána pouze pomocí správného filtru.

Máme k dispozici celou řadu filtrů, které splňují EN779: Příloha A z roku 2012.

Velkou otázkou zůstává spotřeba energie. Vyvinuli jsme filtry, které poskytují průměrnou nízkou tlakovou ztrátu po celou dobu jejich životnosti. To má na jedné straně vliv na životnost filtru a na druhé straně výrazně značné úspory energie. Naše certifikované filtry EUROVENT poskytují našim zákazníkům záruku poklesu tlakové ztráty a kvalitu filtrace. Naše filtry HVAC zahrnují: domácí filtry, filtrační média, panelové / rámečkové filtry, vakové / kapsové  filtry, kompaktní filtry a filtry s aktivním uhlím.

Větrání má významný dopad na spotřebu energie v moderních budovách. Ve ventilačním systému způsobují filtry přibližně 30% spotřeby energie. Proto je to důležité pro řízení spotřeby energie způsobené filtrací. Zpravidla lze vypočítat 1Pa tlakovou ztrátu ve společném ventilačním systému, který běží 12 h hodin denněv stojí 1 rok provozu  1 € energie na filtr. Vzorec nám umožňuje vypočítat přesný dopad poklesu tlaku na energetické náklady vašeho systému.

Společnost Filtration Group se zaměřuje především na následující oblasti:

 • Automobilový průmysl
 • Zlepšení ovzduší ve výrobních halách obecně (HVAC),
 • Filtrace vzdušnin v potravinářských a nápojových provozech,
 • Filtrace vzuduch v oblasti Biofarmaceutické výroby
 • Filtraci vzduchu v čistých prostorách (clean room)
kapsový filtr

Automobilový průmysl

Povrchová úprava v automobilovém průmyslu vyžaduje prostředí bez aerosolů větších než 10 mikronů. Naše záruka: absence aerosolů větších než 5 mikronů v kombinaci se snížením provozních nákladů!

Ve skutečnosti je toto úspora, stejně jako zlepšení celkové kvality, nevyhnutelnými prioritami dneška. Díky svým partnerstvím s výrobci automobilů využíváme kreativitu svých odborníků k vývoji produktů, které splňují očekávání tohoto odvětví.

Ať už se jedná o instalaci na čerstvý vzduch nebo recirkulaci, můžeme uspokojit Vaše požadavky tím, že nabízíme produkty, které snižují váš rozpočet na filtraci a zároveň zvyšují Vaši konkurenceschopnost!

NAŠE TAJEMSTVÍ: poskytujeme produkty s nízkými ztrátami, prodlouženou životností, vysokou schopností zadržování v kombinaci s konkurenčními cenami. Tyto různé faktory vám umožní zajistit významné výhody!

Zjistit více informací

Vyzýváme vás, abyste kontaktovali prodejní oddělení filtration Group (abyste definovali ideální konfiguraci vašich instalací, abyste snížili současný rozpočet a zároveň zlepšili kvalitu vzduchu ve vašich instalacích)

Filtrace v potravinářském průmyslu

Potravinářský průmysl podléhá drastickým kontrolám, aby spotřebitelé zajistili nejlepší kvalitu vyráběných a prodávaných potravin.

Záleží na pracovnících v tomto odvětví, pověřených prováděním vhodných opatření, aby identifikovali aspekty své společnosti, které mohou mít dopad na bezpečnost potravin.

Nabízíme řadu vzduchotechnických filtrů, které mohou reagovat na potřeby potravinářského průmyslu (účinné proti mikrobiologické kontaminaci, odolné proti korozi, a tak) a mohou uživatelům zaručit vyčištěný vzduch během výroby, balení a skladování.

Na požádání je možné získat “certifikát o zpracování potravin” pro některé filtrační prvky umístěné v blízkosti procesu.

Ať už se jedná o instalaci na čerstvý vzduch nebo recirkulaci, můžeme uspokojit Vaše požadavky tím, že nabízíme produkty, které snižují váš rozpočet na filtraci a zároveň zvyšují Vaši konkurenceschopnost!

Čisté prostory (Clean Room)

zavádění, tvorba a zadržování částic uvnitř místnosti. Parametry, jako je teplota, vlhkost a relativní tlak, jsou také udržovány na určité úrovni.

Nejčastější aplikace

 • Biotechnologie
 • Potravinářský průmysl
 • Optika
 • Mikromechanika
 • Provozní místnosti
 • Bakteriologické místnosti

V těchto oblastech se používají objekty a látky od mikrometru k nanometru. Vzduch, který přichází do čističky, může být filtrován podle několika velikostí nežádoucích prvků: prach, který může být 30krát menší než lidská buňka. Aby se omezilo rychlémuzanášení filtrů, vzduch, který vstupuje do čisté místnosti ze dna, je filtrován přes ATU (jednotka pro úpravu vzduchu) a poté proudí do místnosti zhora. Tato technika umožňuje výměnu vzduchu v místnosti až 60krát za hodinu.

Obvykle rozlišujeme 2 druhy Clean Room:

 • Místnosti s vyšším tlakem než atmosférický tlak, aby nedocházelo ke vzniku znečišťujících látek do místnosti.
 • Místnosti s tlakem nižší než atmosférický tlak, aby nedošlo k úniku znečišťujících látek z místnosti.

V tomto případě se extrahovaný znečištěný vzduch protéká absolutním filtrem, než se odvede ven.

dodáváme celou řadu absolutních filtrů a skříní, které vám umožňují přizpůsobit vaše čisté prostory standardům spojeným s vaší obchodní oblastí.

Farmacie a Biotechologie

Výrobní proces farmaceutických, biofarmaceutických a zdravotnických prostředků je definován celou řadou směrnic Světové zdravotnické organizace (WHO) a vztahuje se na správné výrobní postupy (GMP).

GMP zahrnují trvalou kontrolu nad kontaminaci produktů během procesu výroby a úpravy / balení.

Filtration Group  doporučuje filtrační produkty, pomocí kterých můžete účinně bojovat proti vnější kontaminaci. Tyto produkty poskytují uživatelům záruku čistého vzduchu ve výrobních prostorách a tím dokonale odpovídají kvalitativnímu aspektu týkajícímu se jejich odvětví

Certifikace a specifikace filtračních tříd

Poslední verze této specifikace od roku 2012 znovu definuje a přejmenuje třídy filtrace.

V EN779: 2012 výbor stanovil minimální test účinnosti pro klasifikaci jemných filtrů. Minimální účinnost testu (MTE) je nejnižší hodnota ze tří hodnot získaných ze zkoušky: počáteční účinnost, účinnost po vypuštění, účinnost během celého procesu zkoušky zátěže.

Třídy F5 a F6 se staly M5 a M6 z důvodu jejich přilnutí k průměrné velikosti zachycovaných částic skupina (M = prostřední).

Filtry F7, F8 a F9 budou klasifikovány podle jejich průměrné účinnosti a minimální účinnosti s částicemi 0,4 μm

(MTE), jmenovitě:

 • MTE pro třídu F7: 35%
 • MTE pro třídu F8: 55%
 • MTE pro třídu F9: 70%

Tato norma pomáhá řešit problém syntetických médií, kde je účinnost zlepšena elektrostatickým nábojem. Vzduchové filtry používané pro všeobecné větrání budov jsou klasifikovány podle evropské normy EN779.

Přechod z EN779: 2012 na ISO 16890

Sektor filtrace vzduchu nyní  prochází úplnou revolucí. Poprvé standard uznává důležitost vzduchových filtrů pro zlepšení kvality ovzduší. ISO 16890 se blíží skutečnosti při určování účinnosti filtru; používá stejné velikosti částic (PM1, PM2,5 a PM10) jako ty, které se používají k měření znečištění ovzduší.

Nová norma ISO16890 pokrývá testování a klasifikaci vzduchových filtrů používaných ve všeobecných ventilačních systémech. Deltrian je připraven vám pomoci v tomto přechodu. Naše firma nainstalovala dvě zkušební stolice přizpůsobené těmto novým zkušebním postupům

Přechod z EN779: 2012 na ISO 16890

Větrání má významný dopad na spotřebu energie v moderních budovách. Ve ventilačním systému způsobují filtry přibližně 30% spotřeby energie. Proto je to důležité pro řízení spotřeby energie způsobené filtrací. Zpravidla lze vypočítat 1Pa tlakovou ztrátu ve společném ventilačním systému, který běží 12 h hodin denněv stojí 1 rok provozu  1 € energie na filtr. Vzorec nám umožňuje vypočítat přesný dopad poklesu tlaku na energetické náklady vašeho systému.

Během posledních několika let vzrostly ceny energií. V důsledku další industrializace poptávka po energii opětovně vzrostla.

Energie představuje 70% celkových nákladů vašeho klimatizačního systému. Zjištěný podíl různých nákladů na celkovou cenu filtrace:

70% nákladů na energii
15% nákladů na pořízení filtru
8% nákladů na čištění
5% mzdové náklady
2% náklady na likvidaci

1Pa = 1 €

Kde:

E= náklady na energii

t= provozní doba (předpokládáno 6000 hodin)

q= průtok vzduchu (obvykle 3400m3/h)

ɳ= účinnost ventilátoru (ovbykle 0,5)

dP= průměrná tlaková ztráta

Počáteční tlaková ztráta tlaku je důležitou specifikací v rámci filtrace vzduchu a může být objektivně porovnávána mezi členy společnosti Eurovent. www.eurovent-certification.com

Z výše uvedeného vyplývá, že pořizovací cena vzduchových filtrů není zdaleka nejdůležitějším faktorem pro rozhodování o výběru filtrů. Spotřeba energie – a to i v případech, kdy uživatel filtru není technicky schopen ji reálně sledovat – je nejdůležitější nákladovou položkou a průměrná tlaková ztráta je velmi dobrým vodítkem z hlediska rozhodování.

Dalším důležitým faktorem je životnost filtru (za předpokladu, že lze porovnat účinnostně stejné výrobky.  Pokud používáte vzduchové filtry bez certifikace, nelze se plně spolehnout, že údaje v datových listech jsou měřeny stejnou metodou a dají se tedy relevantně srovnávat.

V praxi se často ukazuje, že především nízkonákladové filtry, které mají extrémně vysokou životnost dosahují tuto životnost díky nízké účinnosti – jinými slovy nefiltrují. Přinejmenším nefiltrují tak dobře, jak by se dalo očekávat dle údajů v technickém listu.

Kontaktujte naše specialisty, kteří vám pomohou s výběrem filtrů a jejich porovnáním s doposud používanými filtry z hlediska účinnosti, a energetické náročmnosti.

 

Nyní se můžete setkat s označením energetické náročnosti barevným znašením na námi dodávaných výrobcích

Kontaktujte naše specialisty, kteří vám pomohou s výběrem filtrů a jejich porovnáním s doposud používanými filtry z hlediska účinnosti, a energetické náročmnosti.

Poptávkový formulář

Vyplňte nezávaznou poptávku