separátory olejové mlhy

Vysoce výkonné zařízení pro oddělování chladicích maziv z odtahového vzduchu stroje v průmyslových obráběcích a tvářecích procesech – např. v moderních obráběcích strojích – chladicí maziva se používají pod vysokým tlakem. To generuje více aerosolů do okolního vzduchu. Aby se zabránilo překročení přípustných limitů aerosolů, musí být chladicí mazací mlha nepřetržitě odstraňována z pracovního prostoru stroje a vyčištěna. Zařízení ASL účinně chrání pracovníky, zařízení a výrobní zařízení před chladícími mazacími aerosoly a zvyšuje jejich produktivitu.

Popis

Zařízení pro odlučování aerosolu z olejových a emulzních mlhovin

Zařízení pro odlučování aerosolu z emulzí – model ASL 1 – 4


Při vysokorychlostním obrábění dochází velmi často k tvorbě aerosolů které se uvolňují a ohrožují obsluhu stroje. V současné době je již zcela standardním řešením používat filtry na odstranění aerosolu z chladících emulzí, vracet zachycený olej zpět do chladícího okruhu a chránit zdraví obsluhy před vdechováním škodlivých látek. V neposlední řadě použití filtrů na odstranění olejové mlhy zabrňuje usazení elejů na podlaze a tak je omezeno riziko uklouznutí a pádu pracovníků obsluhy obráběcího stroje.

Typickým představitelem takového zařízení jsou koalescenční separátory řady ASL vyráběné firmou Filtration Group.

 

Vysoce výkonné zařízení pro oddělování chladicích maziv z odtahového vzduchu stroje v průmyslových obráběcích a tvářecích procesech – např. v moderních obráběcích strojích – chladicí maziva se používají pod vysokým tlakem. To generuje více aerosolů do okolního vzduchu. Aby se zabránilo překročení přípustných limitů aerosolů, musí být chladicí mazací mlha nepřetržitě odstraňována z pracovního prostoru stroje a vyčištěna. Zařízení ASL účinně chrání pracovníky, zařízení a výrobní zařízení před chladícími mazacími aerosoly a zvyšuje jejich produktivitu.

 

separátor olejové mlhy - Filtration group

separátor olejové mlhy – Filtration group

 

Charakteristika zařízení ASL (oil mist separator – filtr olejové mlhy)

 • Odsávání škodlivých aerosolů přímo na stroji
 • Lze použít pro aplikace vodního chladicího oleje nebo pro aplikace s obsahem olejových aerosolů méně než 20 mg/m³
 • Vysoká energetická účinnost
 • Modulární struktura jednotlivých stupňů filtru
 • Volitelný stupeň filtru H13
 • Modulární návrh pro přímou instalaci hlavních součástí do strojního zařízení
 • Malé požadavky na prostor
 • Dlouhý interval údržby a provoz šetrný k obsluze
 • Čisté a opakovaně použitelné jednotlivé stupně filtru
 • Rozsáhlé příslušenství
 • Optimální poměr ceny a výkonu

Aerosolový separátor ASL 1 – 4

Princip funkce

 

Surový znečištěný vzduch z oblasti obráběcích strojů se extrahuje výkonným ventilátorem (5).

Znečištěný vzduch proudí každým stupněm filtru. V 1. Stupni předfiltrace, který je tvořen kovovým sítem (1) odstraňuje velké částice nečistot (čipy, hrubé nečistoty) a chrání spearační stupně od kontaminace. Kromě toho jsou v tomto stadiu velké aerosoly odděleny turbulencí a gravitací. Primární separační stupeň (2) odstraňuje hrubé až jemné aerosoly. Sekundární separační stupeň (3) odstraňuje velmi jemné aerosoly. Největší podíl jemných aerosolů lze oddělit díky místnímu zrychlení proudu přes perforovanou rozrážecí desku a následného zpomalení průtoku ve vícevrstvém panelu Miofilter. Pro dodatečné odstranění zbývajících velmi jemných aerosolů ze vzduchového proudu lze použít skládaný filtrační element (4).
Spodní část zařízení sbírá oddělený aerosol, který je veden vypouštěcí hadicí do zásobníku chladící emulze. Množství odsávaného vzduchu silně závisí na stupni zanesení ASL a může se během provozu měnit v závislosti na kontaminaci jednotlivých filtrů.
manometr (6) měří tlakovou ztrátu mezi ventilátorem a prvním stupněm filtru a lze tedy sledovat aktuální průtok vzduchu ( při vyšším zanesení stoupá tlaková ztráta a průtok vzduchu klesá)

Oblast použití

Zařízení ASL je vhodné pro:

 • vodou ředitelné chladicí maziva pro obráběcí stroje
 • chladicí oleje (oleje pro řezání, broušení a rozstřikování), které nejsou mísitelné s vodou, při zatížení surového plynu nižší než 20 mg / m³
 • Zařízení není určeno pro provoz v prostředí s nebezpečím výbuchu (zóny 0, 1 a 2)

Filtry používané v zařízení ASL jsou čistitelné a opakovatelně použitelné. Doporučujeme tedy mít v záloze náhradní sadu těchto filtrů, aby nemusel být separátor odstaven po dobu  čištění a sušení vnitřních filtrů

Při výdechu filtrovaného vzduchu zpět do výrobní haly je vhodné opatřit standardní zařízení ASL dodatečným filtračním stupňem pevných části .- tzv. HEPA filtrem, který dočistí výstupní vzduch na úroveň čistoty  H13.

Více informací naleznete v produktovém listě k zařízení ASL 1-4

Oil mist separator – Filtr olejové mlhy a emulzní mlhoviny řada LGA

Vhodné i pro vysoké koncentrace olejové mlhy >200 mg/m³

Olejové aerosoly jsou odsávány z obráběcího prostoru obráběcích strojů. Vzduch obsahující olejovou mlhu proudí zevnitř skrz koalescenční prvek. Olej při průchodu filtrem ulpívá k vláknům v koalescenčním filtru. Malé kapky oleje  se „spojují“ a vytvářejí větší kapky. Tyto větší kapky migrují směrem dolů na koalescenčním prvku v důsledku gravitace. Olej se hromadí na spodní straně pouzdra a vrací se do zásobní nádrže chladícího oleje přes hadici pro vypouštění oleje a membránový ventil. Vakuum ve skříni filtru způsobuje uzavření vnějšího vzduchu membránovým ventilem. Ventil se automaticky otevře když olej v odtokové hadici dosahuje výšky nejméně 500 mm. Vyčištěný proud vzduchu je odsáván pomocí vysokotlakého ventilátoru a vyfukován v horní části tlumičem.

.

Na rozdíl od modelové řady ASL jsou výrobky LGA vhodné nejen pro chladící emulze, ale i pro chladicí oleje nemísitelné s vodou (řezný olej, brusný olej, vrtací olej) a olejový aerosol

 

Provozní limity

Pokud se olej používá jako chladicí maziva při obráběcích procesech, musí být vzduch obvykle odsáván z pracovního prostoru, aby se zabránilo rozptýlení atomizovaného oleje. Koncentrace, které se často vyskytují v trysce chladicího oleje  mohou způsobit např. zapálení, případně zlomení nástroje. Pokud obráběcí proces zahrnuje hořlavé chladicí maziva nebo hořlavé materiály, musí být zajištěn bezpečný provoz zajištěním vhodných zařízení pro ochranu proti požáru a výbuchu v souladu se zákonnými předpisy.

LGA je separátor olejové mlhy s volitelnou předfiltrací. Je poháněn frekvenčně řízeným motorem. Objemový snímač průtoku dodává skutečnou hodnotu požadovanou pro dosažení konstantního objemového průtoku. (např  600 m³/h u modelu LGA 600, případně 1200 m³/h u modelu LGA 1200) . Pokud tato hodnota klesne pod požadovanou hodnotu, je vyslán elektrický  signál. Tyto signály lze vyhodnotit, aby bylo možné provést vhodnou údržbu.

Vysoce výkonná separační jednotka olejové mlhy pro oddělování chladiva od odsávaného vzduchu v obráběcích strojích

Hlavní přednosti separátoru olejové mlhy modelové řady SGA

 • Separátor neobsahuje žádné rotační části (kromě ventilátoru)
 • Kompaktní design
 • Vysoká zatížení olejové mlhy
 • Vynikající míry zadržení
 • Filtry kvality, které lze snadno obsluhovat
 • Systém snižuje spotřebu a úsporu energie
 • Vybavena vysoce účinnými koalescenčními prvky
 • Vysoká odolnost proti nečistotám a optimalizovaná životnost
 • Modulární návrh pro přímou instalaci hlavních komponent na
  stroje na obrábění kovů
 • Systém předběžného oddělení pro optimalizovanou životnost
 • Volitelné doplňování s filtrem HEPA (H13) pro větší účinnost

Více v produktovém listě LGA 600, LGA 1200, LGA 2400

 

 

 

Kontaktujte nás

Pokud máte nějaké dotazy k tomuto produktu, neváhejte nás kontaktovat a to buď telefonicky na +420 383 372 209 nebo za pomocí níže uvedeného formuláře.