FILTRACE V POTRAVINÁŘSTVÍ

Ve většině procesů v potravinářském a nápojovém průmyslu je nutno manipulovat s velkými objemy výrobků. Kvalita a čistota vstupních surovin, zvolené technologie, technologická kázeň i požité filtrační systémy mají zásadní vliv na kvalitu a čistotu konečného produktu.

APLIKACE

 • FILTRACE SUROVÉHO JEDLÉHO OLEJE
  • MISCELLA
  • FILTRACE OLEJE PO BĚLENÍ
  • FILTRACE JEDLÉHO OLEJE PO „WINTERIZACI“
  • HYDROGENOVANÝ OLEJ
  • VŠECHNY FINÁLNÍ FILTRAČNÍ APLIKACE
 • SOLNÉ LÁZNĚ PŘI VÝROBĚ SÝRŮ

FILTRACE JEDLÉHO OLEJE

Filtrace je klíčový proces v průmyslu jedlého / rostlinného oleje. Přítomnost lepidel, slizů a gelů vyžaduje zkušenost s filtrací. Znalost s kombinací kreativity je klíčem k úspěchu řešení problémů s filtrací.

Filtration Group má více než 50 let zkušeností s filtrací jedlých olejů. Více než 5000 filtrů bylo doposud dodádáno průmyslu jedlého oleje. Filtrační kroky při zpracování jedlého / rostlinného oleje a tuků po mechanické extrakci a / nebo extrakci rozpouštědlem jsou uvedeny níže. Na další stránce je zobrazen vývojový diagram se všemi kroky procesu a kroky filtrace. Pro všechny tyto filtrační kroky Vám Filtration Group může nabídnout řešení. K dispozici jsou aplikační listy pro různé způsoby výroby jedlých olejů, jakož i pro použité filtry.

 

Standardní filtry jsou použity v:

 • Tlakový deskový filtr (Versis / RBDCD)
 • Cricketfilter® / PTS filter
 • Cricketfilter® / PTS filter pro finální/zbytkovou filtraci
 • Sáčkové (rukávové) filtry
 • Svíčkové filtry
 • Na vyžádání mohou být filtry dodány v provedení ATEX.

 

Výběr vybavení

Moderní rafinérie jedlých / rostlinných olejů a zpracovatelské závody jsou do velké míry automatizované, což vyžaduje spolehlivé a snadno automatizovatelné zařízení. Je třeba zjednodušit provoz, zabránit provozním poruchám, a především je třeba dosáhnout přesně definovaného postupu. Předběžná úprava filtru, filtrace a čištění filtru probíhá v poloautomatickém nebo plně automatickém režimu a není zapotřebí intenzivní práce k otevření a / nebo uzavření filtru, aby se odstranil filtrační koláč a filtr se vrátil zpět do provozních podmínek. Výběr správného typu filtru pro každý jednotlivý krok procesu závisí na řadě faktorů, jako například:

 • Dostatek prostoru
 • Způsob odstranění filtračního koláče
 • Velikost filtrační jednotky v kombinaci s výrobní kapacitou závodu
 • Šaržovitý, nebo kontinuální proces výroby
 • Investiční náklady
 • Zkušenosti

Filtrační kroky

V závislosti na typu oleje a konečném účelu je olej zpracován v pořadí výrobních kroků, které lze rozdělit následovně:

 • Filtrace surového oleje pro odstranění patek.
 • Filtrace Miscelly pro výrobu lecitinu z gumy.
 • Filtrace vymraženého (winterizovaného) oleje pro odstranění vosků pro zvýšení stability za studena.
 • Katalytická filtrace pro odstranění niklového katalyzátoru po hydrogenaci oleje.
 • Zbytková filtrace katalyzátoru za účelem odstranění katalyzátoru z pevného niklu po přechodu na niklová mýdla.
 • Filtrace oleje pro odstranění nečistot vznikajících při deodorizaci.
 • Pojistná filtrace pro zlepšení kvality filtru a / nebo pro ochranu následného zařízení.
 • Finální filtrace pro zlepšení kvality produktu.

Typické filtrační postupy při výrobě cukrů a sladidel zahrnují:

Cukrová řepa:

 • Zahušťování a bezpečnostní filtrace kapalných konců řepy po první a druhé karbonaci a sulfitaci.
 • Čištění cukerného sirupu i těžké šťávy, přelivu a melasy.

Cukrová třtina

 • Zahušťování a bezpečnostní filtrace po karbonaci, sulfitaci a fosfátování.
 • Pojistná a koncová filtrace šťávy a aktivního uhlí (GAC / PAC) po odbarvení.

Kapalný cukr:

 • Pojistná a finální filtrace, čištění před odbarvením a odstraňování PAC po odbarvení, případně následuje sterilizační filtrace.

FILTRACE CUKRU A SLADIDEL

Filtrace je klíčový proces v průmyslu jedlého / rostlinného oleje. Přítomnost lepidel, slizů a gelů vyžaduje zkušenost s filtrací. Znalost s kombinací kreativity je klíčem k úspěchu řešení problémů s filtrací.

Filtration Group  je jednou z mála filtračních společností, které mohou poskytnout celkové filtrační řešení potřebné k řešení jedinečných problémů spojených s výrobou cukrů a sladidel. Filtrace je nezbytným krokem procesu v odvětví cukrů a sladidel a znalost procesu v kombinaci s kreativitou je klíčem k úspěchu při řešení problémů s filtrací. Typ a kvalita vstupních surovin používaných při výrobě cukrů a sladidel se značně liší. To vyžaduje rozsáhlé odborné zkušenosti s filtrací, aby se v procesu použily příslušné technologie.

 

 

 

Škrobové hydrolyzáty / sirupy:

 • Předfiltrace různých kapalin při rafinaci škrobu, odstraňování GAC / РАС a pojistná filtrace po odbarvení, předfiltrace před iontoměniči, filtrace enzymů, kyselin a filtrace kondenzátu.

Polyoly:

 • Předfiltrace různých kapalin, odstraňování katalyzátoru po hydrogenaci, odstranění GAC / РАС po dekolorizaci, předfiltrace před iontoměniči.
 • Sítování, pojistná a finální filtrace
 • Sítování, pojistná a finální filtrace v různých krocích procesu, jako je procesní voda, prací voda, napájecí voda pro kotle, filtrace kondenzátu, prací voda pro odstředivky, ucpávková voda pro čerpadla, filtrace topných olejů a přísad, jako jsou enzymy nebo kyseliny.
  V procesních systémech Filtration Group věříme v partnerství s našimi zákazníky, abychom zajistili celkové filtrační řešení po celou dobu životnosti vašich filtrů. Naše laboratorní služby a služby na místě vám pomohou optimalizovat proces filtrace a zefektivnit efektivitu

FILTRACE KAKOVÉHO MÁSLA

Proč je potřeba filtrace při výrobě kakaa?

Kakaové máslo stále obsahuje různé množství pevných látek:

 • V závislosti na lisování
 • V závislosti na jemnosti síta v lisu
 • Kvůli (často) poškozeným síta v lisu
  => obsah nečistot v kakaovém másle 0,2 – 1%, obvykle 0,5%
 • Kakaové máslo musí být čisté, aby splňovalo požadavky na jakost.
 • Filtrace kakaového másla byla jedním z prvních aplikací Cricketfilter® v roce 1988.

Náš Cricketfilter® jako vhodný nástroj pro filtraci kakaového másla:

 • Žádná podpůrný filtrační prostředek
 • Přímá filtrace přes filtrační tkaninu

Ve stávajících továrnách Cricketfilter® většinou nahradil stávající kalolisy.

Cricketfilter® nabízí následující výhody oproti filtračnímu lisu:

 • Plně uzavřený filtrační systém
 • Pro trvalé sledování a vyprázdnění filtru není nutná obsluha
 • Plně automatické vyprazdňování namísto dlouhých časů na ruční čištění kalolisů
 • Nepotřebuje žádný podpůrný filtrační prostředek a žádný produkt není ztracen (například úkapy)
 • Cricketfilter ® ve srovnání se separátorem : Po separaci je zapotřebí další ošetření
Základní filtrační cykly ve filtraci kakaového másla jsou:
 • Zahušťující filtrace kakaového másla
 • Plnění
 • Recirkulace
 • Filtrace
 • Zpětné promývání
 • Sedimentace
 • Částečné vyprazdňování
 • Odstranění kalu

POUŽÍVANÉ PRODUKTY

FILTRATION GROUP nabízí řešení pro různé požadavky jednotlivých výrobců, které nabízejí efektivitu a hospodárnost společně se spolehlivostí. Naše rozsáhlé sortimenty mohou být použity pro všechny oblasti potravinářského a nápojového trhu, od hrubého vyčištění až po sterilní filtraci, pro odstranění mikroorganismů. Sterilní podmínky umožňují výrobci zlepšit skladovatelnost, konzistentní kvalitu a snížení přidávání konzervačních látek a ochranu konečného produktu.

Tlakový listový filtr – horizontální

Tlakový filtr určený pro aplikace, kde lze využít hrubé nečistoty jako pomocný filtrační prostředek, případně pro filtraci s přidávaným pomocným filtračním prostředkem ( např křemelinou, celulózou apod.). Při tzv. koláčové filtraci je výsledkem čistý filtrát, případně i vlastní filtrační koláč, který je možný získat v tzv suchém stavu pro další případné zpracování. Široké využití nachází při filtraci vosků z jedlých olejů, případně při výrobě síry v chemickém průmyslu.

Svíčkové filtry – potravinářství

Pro potravináčské aplikace je na tělesa filtrů kladen především požadavek dokonalé čistitelnosti. Proto jsou filtry vyrobené z nerezového materiálu s leštěným povrchem a uchycením filtračních svíček pomocí dvojitého o-kroužku a bajonetu pro zamezení jakékoliv netěsnosti.

Rukávové Filtry (sáčkové filtry) – Potravinářství

Tělesa filtrů AFH jsou speciálně navržena pro použití v aplikacích na úpravu vody. Pouzdra jsou k dispozici ve velikosti 1 (průměr 178, délka 432 mm) a velikosti 2 (průměr 178 m, délka 787 mm). Jsou vyrobeny z nerezové oceli 304 s elektrolyticky leštěným povrchem. Pouzdro sáčku AFH je snadno použitelné a úsporné. Typické aplikace se pohybují od předfiltrace pro reverzní osmózu až po filtry pro mycí zařízení a filtry pro chlazení nebo ohřev vody

Rukávové Filtry (sáčkové filtry)

Pro velké množství filtračních aplikací jsou rukávové filtry jednoduché, snadno použitelné a úsporné. Filtration Group dodává širokou škálu filtračních rukávů (sáčků) a pouzder na filtry. Tělsesa filtrů AFB, AFH, AFN, AFZ jsou k dispozici pro filtrační sáčky velikosti 1 (průměr 178, délka 432 mm) a velikosti 2 (průměr 178 m, délka 787 mm) a jsou vyrobeny z nerezové oceli ais 316 event AISI 304.

Polypropylenové filtrační patrony

Skládané polypropylenové filtrační svíčky s velkou filtrační plochou pro odstranění jemných částic z kapalin. Skládané hloubkové médium je zapouzdřeno (termálně svařeno) v celkové délce, pro docílení perfektní čistoty výsledného filtrátu, tlakovou odolnost a chemickou inertnost. Nabízí se ve všech koncových konfiguracích jak s absolutním hodnocením (až 99,98% retence), tak nominálně (90% retence). Vyráběno v čistém prostředí (Clean Room) pro udržení vysokých standardů čistoty. Běžně se používá v potravinářských / nápojových a chemických aplikacích jako předfiltr, či finální filtrační fáze.

Polyethersulfonová membránová filtrační média

Vysoce retenční médium nabízí vynikající průtok a nízkou vazbu na proteiny. Přirozeně hydrofilní membrána se snadno smočí, aby se umožnilo maximální využití celého povrchu.

Košové filtry a automatické filtry

Nejjednodušší filtr – košové síto nalezne uplatnění v aplikacích, kde je nutno odstranit hrubé nečistoty (> 50 um) a charakter nečistot a filtrované látky umožňuje ruční vyčištění nerezového filtračního síta. Dodáváme i zdvojené košové filtry v připadě, že je požadována kontinuální filtrace.

Filtrace v potravinářství

Kvalita a čistota

Ve většině procesů v potravinářském a nápojovém průmyslu je třeba zpracovávat velké objemy výrobků. Kvalita a čistota jak výrobku, tak výchozí suroviny mají zásadní význam pro hygienický provoz a proces.
Filtration Group Process Systems (Amafilter / LFC Lochem) nabízí řešení pro různé požadavky jednotlivých výrobců, které nabízejí efektivitu a hospodárnost spolu se spolehlivostí.

cropped-logo-filtration-group-process-systems-all-white

O FILTRATION GROUP

Náš rozsáhlý sortiment filtrů může být využit pro všechny oblasti potravinářského a nápojového průmyslu, od hrubého vyčištění až po sterilní filtraci, pro odstranění mikroorganismů. Sterilní podmínky umožňují výrobci zlepšit skladovatelnost, konzistentní kvalitu a snížení přidávání konzervačních látek a ochranu konečného produktu.

Ve skupině Filtration Group naleznete filtrační technologie a zařízení pro filtraci kapalin i plynů, separaci olejové mlhy, či ropných produktů z vody. Dokážeme optimalizovat filtrační procesy v potravinářství, chemickém průmyslu, nebo ve strojírenství. Vzhledem k širokému portfoliu produktů vyráběnými v závodech Filtration Group dokážeme ve vybraných průmyslových odvětvích dodat téměř veškeré filtrační technologie včetně nezbytných náplní a spotřebního materiálu.

Více o nás…

Domluvme si konzultaci...

  captcha

  Podobné odvětví