FILTRACE V NÁPOJOVÉM PRŮMYSLU

Ve většině procesů v nápojovém průmyslu je nutno manipulovat s velkými objemy výrobků. Kvalita a čistota vstupních surovin, zvolené technologie, technologická kázeň i požité filtrační systémy mají zásadní vliv na kvalitu a čistotu konečného produktu.

FILTRACE V PIVOVARNICTVÍ

Standardní řešení filtrace piva před stáčením

 

Filtration Group doporučuje jako standardní řešení po hlavní filtraci (obvykle naplavovací filtr, deskový filtr, případně Cross flow filtrace), před stáčením nepasterovaného piva do sudů, plechovek, či lahví zajistit dostatečnou stabilitu (životnost) piva dvou-stupňovou filtrací.

 

  1. Stupeň – předfiltrace obvykle využíváme 1 um (event 0,45 um) absolutní vícevrstvé polypropylenové skládané svíčky s vysokou účinností Beta 5000
  2. Stupeň – finální filtrace. Ve 2. stupni standardně doporučujeme použití Polyetersulfonové membránové svíčky kategorie GBPES, která obsahuje PES membránu s validovanou redukcí mikroorganismů (Např Sacchromyces cerevisiae, případně Lactobacillus) více než 106 , případně více než 107, což je obvyklý požadavek v pivovarnictví, aby byla zajištěna dostatečná mikrobiální stabilita piva

Srovnání s konkurencí

Tato konfigurace je obvyklá i v případech náhrady filtračních systémů MMS firmy Handtmann, kde byly doposud používané elementy R300, případně R200, které se svojí účinností přibližovaly membránové filtraci 0,45 um.

V případě, že není požadována membránová filtrace, (např z důvodu vysoké jistoty biologické stability již po hlavní naplavovací, deskové event Cross flow filtraci, nebo v případě produktů nevyžadujících prodloužené životnosti lze dodat i 2° filtraci s použitím pouze hloubkové filtrace (vícevrstvé skládané PP svíčky) v obou stupních. V takovém případě jsou obvykle voleny filtrační svíčky o selektivitě 1 um a 0,45 um s vysokou účinností BETA 5000. Tyto svíčky nelze testovat na integritu a jejich účinnost při dané selektivitě > 99,98% je ověřena ve výrobním závodě standardními postupy bez použití mikroorganismů.

 

Filtrace provozních medií a procesní vody

Nedílnou součástí filtračních procesů v pivovarech je samozřejmě filtrace provozních medií, jako např. procesní vody: předfiltrace před RO, oplachové vody, odplyněné vody,

CIP roztoků, stlačeného vzduchu, CO2, nebo sterilní dýchací filtry v zásobních tancích.

Nechte si zpracovat nezávaznou nabídku na filtrační sestavu, či na alternativní filtrační elementy, pokud nejste spokojeni s kvalitou či dodací lhůtou Vašeho současného dodavatele

FILTRACE BALENÉ VODY

Produkce balené vody je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v oblasti produkce nápojů. Expanze tohoto odvětví se přičítá rostoucí spotřebě balené vody a technologickému pokroku u zařízení na zpracování vody.

Zdroje a druhy balené vody se budou lišit, v zásadě je však rozdělujeme takto:

  • Pramenitá voda
  • čištěná voda
  • minerální voda
  • perlivá voda

 

Odvětví produkce balené vodou je vysoce diverzifikované a konkurenceschopné a zahrnuje velké množství společností, včetně zavedených i začínajících firem. V rámci souladu s vnitrostátními právními předpisy, integrity systému a produktu a snížení nákladů na jednotku balené vody je nutné zajistit velmi důležité provozní procesy.

 

Důležitost filtrace

Řádné filtrační systémy jsou zásadní pro zajištění biologické bezpečnosti, kvality a trvanlivosti produktu, jakož i pro ochranu zařízení v následující fázi produkce. Aby systémy splňovaly požadované normy pro kvalitu vody a zůstaly konkurenceschopné, je nutná integrace několika filtračních procesů, aby byla zajištěna redukce nežádoucích částic, eliminace mikroorganismů a ochrana zařízení.

Není-li nainstalována vhodná soustava filtrů, mohou bakterie a nežádoucí částice ovlivnit chuť a celkovou kvalitu vody, což může být pro konzumaci potenciálně závadné.

Mezi běžné částice patří písek, kal a organické látky ze zdrojové vody, rovněž pak vodní kámen, rez a jiné nečistoty z přenosového potrubí, hadic a zásobníků. Kromě toho mohou mikroorganizmydo procesu produkce balené vody proniknout z pískového nebo uhlíkového lůžka, přívodu vzduchu nebo plynu či z poškozeného potrubí či ventilů. Špatně navržený filtrační systém bude příčinou častých a zbytečných výměn jednotlivých prvků, závadného produktu, zbytečných odstávek a zvýšených provozních nákladů.

 

Naše odhodlání zajistit dokonalou čistotu, efektivitu, kvalitu a servis vychází z našeho cíle překonat požadavky našich zákazníků. Naším cílem je naprostá spokojenost zákazníků, což se odráží ve veškeré naší činnosti.

FILTRAČNÍ ŘEŠENÍ PRO PRODUKCI BALENÉ VODY

Produkce balené vody je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v oblasti produkce nápojů. Expanze tohoto odvětví se přičítá rostoucí spotřebě balené vody a technologickému pokroku u zařízení na zpracování vody.
Skládaný polypropylénový filtr

řady PP, PPE, HF

Eliminuje velké částice při sedimentační filtraci, chrání filtrační systémy s aktivním uhlím a zvyšuje účinnost uhlíkového lůžka
Skládaný filtr ze skleněného mikrovlákna

řady FG, FGE

Filtr z polypropylénu zpracovaného technologií meltblown

řady GWTB, GCTB, GATB

Skládaný polypropylénový filtr

řady PP, PPE, HF

Eliminuje jemné částice a suspendované organické látky a je určen k předfiltraci u plnicí linky při plnění před deionizací
Skládaný filtr ze skleněného mikrovlákna

řady FG, FGE

Polyétersulfonová (hydrofilní) membrána
řada GFPES (pro potraviny a nápoje)řada BRPES (pro odbourávání biologické zátěže)
Eliminuje biologické kontaminanty a je určena k finální filtraci u plnicí linky před deionizací
PTFE (hydrofobní) membrána

řada GGPTFE (pro všeobecné účely)

řada PPTFE (pro sterilizaci)

Polysulfonová (hydrofobní) membrána

řada PSH

Slouží jako ventilační filtr zásobníku umožňující při plnění a vyprazdňování průchod vzduchu bez přítomnosti bakterií, chrání zásobník a jeho obsah před kontaminací

PTFE (hydrofobní) membrána

 

řada GGPTFE (pro všeobecné účely)

řada PPTFE (pro sterilizaci)

Polysulfonová (hydrofobní) membrána

řada PSH

Je určena k filtraci při plnění lahví a obalů za přítomnosti oxidu uhličitého nebo dusíku

FILTRACE VODY NA VYSOKOU ČISTOTU

Filtrace je při produkci čisté a ultra čisté vody zásadním krokem. Cílem je odstranit veškeré částice, chemické prvky a bakterie, aby bylo možné vodu bezpečně používat v citlivých průmyslových odvětvích. Společnost Filtration Group nabízí filtrační řešení s retenční hodnotou až 0,02 µm. Filtration Group navrhuje a vyrábí pouzdra a spotřební materiál (patrony, sáčky atd.) pro průmyslová odvětví, kde se používá vysoce čistá voda. Naše odborné znalosti nám také umožňují optimalizovat vaše výrobní procesy. Kvalita a sledovatelnost našich produktů nám navíc umožňuje zajistit opakovatelnost provozních hodnot.

Výběr nejvhodnějšího média

Při výběru nejvhodnějšího filtračního média je třeba vzít v úvahu několik faktorů, včetně požadovaného průtoku, kvality přiváděné vody a požadavků na odtokovou vodu.
Jedním ze zvažovaných faktorů je kvalita přiváděné vody. Aby bylo možné zachytit většinu přiváděných pevných částic, je nutné zajistit odpovídající pokrytí filtrační oblasti nebo plochy EFA. V závislosti na distribuci částic a okolních podmínkách lze pokrytí zajistit skládaným nebo hloubkovým filtrem.

Po odstranění pevných částic zaměříme pozornost na zbývající složky systému a na požadovanou kvalitu vody pro konečný produkt. V případě systémů reverzní osmózy, deionizace nebo systému s aktivním uhlím musí být systém odpovídajícím způsobem chráněn. Toho lze dosáhnout použitím hloubkových produktů pro zajištění vysoké čistoty – například skládaného polypropylenového filtru nebo skládaného filtru ze skleněného mikrovlákna, které v této fázi optimalizují zatížitelnost a jímavost.
V rámci dosažení požadované čistoty je kromě toho nutné vodu pro konečný produkt čistit nebo filtrovat pomocí membrány. Obecně bude čisticí filtr využívat hydrofilní membránu s retenční účinností 0,2 µm s nějakou formou retence bakterií nebo bez této funkce. Požadavky na membránu pro váš proces vám zpravidla sdělí příslušné zákonné orgány nebo je naleznete v interní směrnici společnosti.

Ačkoli je obecně proces produkce čisté nebo ultra čisté vody u jednotlivých systémů podobný, každý proces je jedinečný a je nutné zvážit specifické okolnosti

Zvážení vhodnosti procesu pro daný produkt

S ohledem na různé proměnné v jednotlivých výrobních procesech čisté a ultra čisté vody je třeba vzít v úvahu různé úrovně a typy filtračních řešení.

Typické aplikace pro čistou a ultra čistou vodu:

Čistá voda

Ultra čistá voda

•  Iontová výměna za použití směsné vrstvy měničů iontů

•  Vodovodní systémy

•  Napájecí voda pro kotle

• Výroba polovodičů

• Voda pro injekce (WFI)

• Laboratorní voda

Filtrační prvek / schopnost záchytu

Filtrační média zpracovaná technologií meltblown (filtrace > 5,0 µm)

• Polypropylenové filtrační patrony Meltblown s vysokou účinností – GCTB
• Polypropylenové filtrační patrony Meltblown Water Grade – GWTB
• Polypropylenové filtrační patrony Meltblown s absolutní selektivitou – GATB

 

Hloubková filtrační média (filtrace 0,2–5,0 µm)

• Skládané filtrační patrony ze skleněného mikrovlákna – FG
• Skládané filtrační patrony z polypropylenu – PP

 

Skládaná membránová filtrační média (filtrace < 1,0 µm)

• Filtry z polyethersulfonu pro potraviny a nápoje – GFPES
• Elektronické filtry z polyethersulfonu – GEPES
• Filtry z polyethersulfonu pro odbourávání biologické zátěže – BRPES
• Filtry z polyethersulfonu pro farmaceutické aplikace – PPES
• PTFE filtry pro odbourávání biologické zátěže – BRPTFE
• PTFE filtry pro farmaceutické aplikace – PPTFE

NAŠE FILTRAČNÍ ŘEŠENÍPRO FILTRACI VODY NA VYSOKOU ČISTOTU

Společnost Filtration Group je v oblasti průmyslové filtrace hráčem světové úrovně. Působí na trhu již od roku 1930 se značkami Eurofiltec, Amafilter, LFC Lochem a nyní Global Filter a je proslulá svými odbornými znalostmi v oblasti filtrace separací pevných látek od kapalin. Protože jsme se zavázali, že budeme přispívat k tomu, aby byl svět zdravější, bezpečnější a přínosnější, zajišťujeme nejlepší řešení pro nejnáročnější aplikace našich zákazníků. Proces zajištění vysoké čistoty vody si žádá mnoho separačních technik, zejména pak filtraci. Společnost Global Filter navrhuje a vyrábí filtrační spotřební materiál (patrony, sáčky atd.) a pouzdra pro průmyslová odvětví, kde se používá vysoce čistá voda. Naše odborné znalosti nám rovněž umožňují optimalizovat vaše výrobní procesy.

Optimalizace procesu zajištění vysoké čistoty vody

Skládaný polypropylénový filtr

řady PP, PPE, HF

Eliminuje velké částice při sedimentační filtraci, chrání filtrační systémy s aktivním uhlím a zvyšuje účinnost uhlíkového lůžka
Skládaný filtr ze skleněného mikrovlákna

řady FG, FGE

Filtr z polypropylénu zpracovaného technologií meltblown

řady GWTB, GCTB, GATB

Skládaný polypropylénový filtr

řady PP, PPE, HF

Eliminuje jemné částice a suspendované organické látky a je určen k předfiltraci u plnicí linky při plnění před deionizací
Skládaný filtr ze skleněného mikrovlákna

řady FG, FGE

Polyétersulfonová (hydrofilní) membrána
řada GFPES (pro potraviny a nápoje)řada BRPES (pro odbourávání biologické zátěže)
Eliminuje biologické kontaminanty a je určena k finální filtraci u plnicí linky před deionizací
PTFE (hydrofobní) membrána

řada GGPTFE (pro všeobecné účely)

řada PPTFE (pro sterilizaci)

Polysulfonová (hydrofobní) membrána

řada PSH

Slouží jako ventilační filtr zásobníku umožňující při plnění a vyprazdňování průchod vzduchu bez přítomnosti bakterií, chrání zásobník a jeho obsah před kontaminací

PTFE (hydrofobní) membrána

 

řada GGPTFE (pro všeobecné účely)

řada PPTFE (pro sterilizaci)

Polysulfonová (hydrofobní) membrána

řada PSH

Je určena k filtraci při plnění lahví a obalů za přítomnosti oxidu uhličitého nebo dusíku

Komplexní řešení pro filtraci

FILTRATION GROUP nabízí řešení pro různé požadavky jednotlivých výrobců, které nabízejí efektivitu a hospodárnost společně se spolehlivostí. Naše rozsáhlé sortimenty mohou být použity pro všechny oblasti potravinářského a nápojového trhu, od hrubého vyčištění až po sterilní filtraci, pro odstranění mikroorganismů. Sterilní podmínky umožňují výrobci zlepšit skladovatelnost, konzistentní kvalitu a snížení přidávání konzervačních látek a ochranu konečného produktu.

Tlakový listový filtr – horizontální

Tlakový filtr určený pro aplikace, kde lze využít hrubé nečistoty jako pomocný filtrační prostředek, případně pro filtraci s přidávaným pomocným filtračním prostředkem ( např křemelinou, celulózou apod.). Při tzv. koláčové filtraci je výsledkem čistý filtrát, případně i vlastní filtrační koláč, který je možný získat v tzv suchém stavu pro další případné zpracování. Široké využití nachází při filtraci vosků z jedlých olejů, případně při výrobě síry v chemickém průmyslu.

Svíčkové filtry – potravinářství

Pro potravináčské aplikace je na tělesa filtrů kladen především požadavek dokonalé čistitelnosti. Proto jsou filtry vyrobené z nerezového materiálu s leštěným povrchem a uchycením filtračních svíček pomocí dvojitého o-kroužku a bajonetu pro zamezení jakékoliv netěsnosti.

Rukávové Filtry (sáčkové filtry) – Potravinářství

Tělesa filtrů AFH jsou speciálně navržena pro použití v aplikacích na úpravu vody. Pouzdra jsou k dispozici ve velikosti 1 (průměr 178, délka 432 mm) a velikosti 2 (průměr 178 m, délka 787 mm). Jsou vyrobeny z nerezové oceli 304 s elektrolyticky leštěným povrchem. Pouzdro sáčku AFH je snadno použitelné a úsporné. Typické aplikace se pohybují od předfiltrace pro reverzní osmózu až po filtry pro mycí zařízení a filtry pro chlazení nebo ohřev vody

Rukávové Filtry (sáčkové filtry)

Pro velké množství filtračních aplikací jsou rukávové filtry jednoduché, snadno použitelné a úsporné. Filtration Group dodává širokou škálu filtračních rukávů (sáčků) a pouzder na filtry. Tělsesa filtrů AFB, AFH, AFN, AFZ jsou k dispozici pro filtrační sáčky velikosti 1 (průměr 178, délka 432 mm) a velikosti 2 (průměr 178 m, délka 787 mm) a jsou vyrobeny z nerezové oceli ais 316 event AISI 304.

Polypropylenové filtrační patrony

Skládané polypropylenové filtrační svíčky s velkou filtrační plochou pro odstranění jemných částic z kapalin. Skládané hloubkové médium je zapouzdřeno (termálně svařeno) v celkové délce, pro docílení perfektní čistoty výsledného filtrátu, tlakovou odolnost a chemickou inertnost. Nabízí se ve všech koncových konfiguracích jak s absolutním hodnocením (až 99,98% retence), tak nominálně (90% retence). Vyráběno v čistém prostředí (Clean Room) pro udržení vysokých standardů čistoty. Běžně se používá v potravinářských / nápojových a chemických aplikacích jako předfiltr, či finální filtrační fáze.

Polyethersulfonová membránová filtrační média

Vysoce retenční médium nabízí vynikající průtok a nízkou vazbu na proteiny. Přirozeně hydrofilní membrána se snadno smočí, aby se umožnilo maximální využití celého povrchu.

Košové filtry a automatické filtry

Nejjednodušší filtr – košové síto nalezne uplatnění v aplikacích, kde je nutno odstranit hrubé nečistoty (> 50 um) a charakter nečistot a filtrované látky umožňuje ruční vyčištění nerezového filtračního síta. Dodáváme i zdvojené košové filtry v připadě, že je požadována kontinuální filtrace.

Komplexní řešení pro filtraci

Společnosti Filtration Group a  Global Filter nabízí komplexní řadu filtračních řešení pro veškeré procesy při produkci balené vody. Jako přední dodavatel filtračních pouzder a skládaných i hloubkových membránových patron a skládaných membránových patron s hloubkovou konstrukcí nabízí společnosti Filtration Group a Global Filter na jednom místě vše, co k filtraci v odvětví produkce balené vody potřebujete.

Pouzdra pro jednu patronu, například řady GFHD, lze použít v aplikacích pro odvětrávání zásobníků. Pouzdra pro několik patron, například řady GTCH a GTCHB a pouzdro pro rukávový filtr řady GBFV, lze použít v široké škále aplikací pro zajištění vysoké čistoty kapalin.

cropped-logo-filtration-group-process-systems-all-white

O FILTRATION GROUP

Ve společnostech Filtration Group a  Global Filter se neustále snažíme zlepšovat kvalitu našich produktů i procesů pro jejich vývoj a výrobu. Díky těmto zlepšením jsme zvýšili kapacitu výroby a zkrátili dodací lhůty při současném zvýšení čistoty našich proplachovaných produktů a celého sortimentu našich filtračních prvků.

Většina filtračních patron společnosti Global Filter má certifikát NSF 61, včetně řady GWTB, GCTB, GATB, PP a PPE, což je zárukou, že vaše výrobky splní nejpřísnější normy kvality a bezpečnosti

Více o nás…

Domluvme si konzultaci...

    captcha

    Podobné odvětví