FILTRACE V NÁPOJOVÉM PRŮMYSLU

Ve většině procesů v nápojovém průmyslu je nutno manipulovat s velkými objemy výrobků. Kvalita a čistota vstupních surovin, zvolené technologie, technologická kázeň i požité filtrační systémy mají zásadní vliv na kvalitu a čistotu konečného produktu.

FILTRACE BALENÉ VODY

Produkce balené vody je jedním z nejrychleji rostoucích segmentů v oblasti produkce nápojů. Expanze tohoto odvětví se přičítá rostoucí spotřebě balené vody a technologickému pokroku u zařízení na zpracování vody.

Zdroje a druhy balené vody se budou lišit, v zásadě je však rozdělujeme takto:

 • Pramenitá voda
 • čištěná voda
 • minerální voda
 • perlivá voda

 

Odvětví produkce balené vodou je vysoce diverzifikované a konkurenceschopné a zahrnuje velké množství společností, včetně zavedených i začínajících firem. V rámci souladu s vnitrostátními právními předpisy, integrity systému a produktu a snížení nákladů na jednotku balené vody je nutné zajistit velmi důležité provozní procesy.

 

Důležitost filtrace

Řádné filtrační systémy jsou zásadní pro zajištění biologické bezpečnosti, kvality a trvanlivosti produktu, jakož i pro ochranu zařízení v následující fázi produkce. Aby systémy splňovaly požadované normy pro kvalitu vody a zůstaly konkurenceschopné, je nutná integrace několika filtračních procesů, aby byla zajištěna redukce nežádoucích částic, eliminace mikroorganismů a ochrana zařízení.

Není-li nainstalována vhodná soustava filtrů, mohou bakterie a nežádoucí částice ovlivnit chuť a celkovou kvalitu vody, což může být pro konzumaci potenciálně závadné.

Mezi běžné částice patří písek, kal a organické látky ze zdrojové vody, rovněž pak vodní kámen, rez a jiné nečistoty z přenosového potrubí, hadic a zásobníků. Kromě toho mohou mikroorganizmydo procesu produkce balené vody proniknout z pískového nebo uhlíkového lůžka, přívodu vzduchu nebo plynu či z poškozeného potrubí či ventilů. Špatně navržený filtrační systém bude příčinou častých a zbytečných výměn jednotlivých prvků, závadného produktu, zbytečných odstávek a zvýšených provozních nákladů.

 

Naše odhodlání zajistit dokonalou čistotu, efektivitu, kvalitu a servis vychází z našeho cíle překonat požadavky našich zákazníků. Naším cílem je naprostá spokojenost zákazníků, což se odráží ve veškeré naší činnosti.

Typické filtrační postupy při výrobě cukrů a sladidel zahrnují:

Cukrová řepa:

 • Zahušťování a bezpečnostní filtrace kapalných konců řepy po první a druhé karbonaci a sulfitaci.
 • Čištění cukerného sirupu i těžké šťávy, přelivu a melasy.

Cukrová třtina

 • Zahušťování a bezpečnostní filtrace po karbonaci, sulfitaci a fosfátování.
 • Pojistná a koncová filtrace šťávy a aktivního uhlí (GAC / PAC) po odbarvení.

Kapalný cukr:

 • Pojistná a finální filtrace, čištění před odbarvením a odstraňování PAC po odbarvení, případně následuje sterilizační filtrace.

FILTRACE CUKRU A SLADIDEL

Filtrace je klíčový proces v průmyslu jedlého / rostlinného oleje. Přítomnost lepidel, slizů a gelů vyžaduje zkušenost s filtrací. Znalost s kombinací kreativity je klíčem k úspěchu řešení problémů s filtrací.

Filtration Group  je jednou z mála filtračních společností, které mohou poskytnout celkové filtrační řešení potřebné k řešení jedinečných problémů spojených s výrobou cukrů a sladidel. Filtrace je nezbytným krokem procesu v odvětví cukrů a sladidel a znalost procesu v kombinaci s kreativitou je klíčem k úspěchu při řešení problémů s filtrací. Typ a kvalita vstupních surovin používaných při výrobě cukrů a sladidel se značně liší. To vyžaduje rozsáhlé odborné zkušenosti s filtrací, aby se v procesu použily příslušné technologie.

 

 

 

Škrobové hydrolyzáty / sirupy:

 • Předfiltrace různých kapalin při rafinaci škrobu, odstraňování GAC / РАС a pojistná filtrace po odbarvení, předfiltrace před iontoměniči, filtrace enzymů, kyselin a filtrace kondenzátu.

Polyoly:

 • Předfiltrace různých kapalin, odstraňování katalyzátoru po hydrogenaci, odstranění GAC / РАС po dekolorizaci, předfiltrace před iontoměniči.
 • Sítování, pojistná a finální filtrace
 • Sítování, pojistná a finální filtrace v různých krocích procesu, jako je procesní voda, prací voda, napájecí voda pro kotle, filtrace kondenzátu, prací voda pro odstředivky, ucpávková voda pro čerpadla, filtrace topných olejů a přísad, jako jsou enzymy nebo kyseliny.
  V procesních systémech Filtration Group věříme v partnerství s našimi zákazníky, abychom zajistili celkové filtrační řešení po celou dobu životnosti vašich filtrů. Naše laboratorní služby a služby na místě vám pomohou optimalizovat proces filtrace a zefektivnit efektivitu

FILTRACE KAKOVÉHO MÁSLA

Proč je potřeba filtrace při výrobě kakaa?

Kakaové máslo stále obsahuje různé množství pevných látek:

 • V závislosti na lisování
 • V závislosti na jemnosti síta v lisu
 • Kvůli (často) poškozeným síta v lisu
  => obsah nečistot v kakaovém másle 0,2 – 1%, obvykle 0,5%
 • Kakaové máslo musí být čisté, aby splňovalo požadavky na jakost.
 • Filtrace kakaového másla byla jedním z prvních aplikací Cricketfilter® v roce 1988.

Náš Cricketfilter® jako vhodný nástroj pro filtraci kakaového másla:

 • Žádná podpůrný filtrační prostředek
 • Přímá filtrace přes filtrační tkaninu

Ve stávajících továrnách Cricketfilter® většinou nahradil stávající kalolisy.

Cricketfilter® nabízí následující výhody oproti filtračnímu lisu:

 • Plně uzavřený filtrační systém
 • Pro trvalé sledování a vyprázdnění filtru není nutná obsluha
 • Plně automatické vyprazdňování namísto dlouhých časů na ruční čištění kalolisů
 • Nepotřebuje žádný podpůrný filtrační prostředek a žádný produkt není ztracen (například úkapy)
 • Cricketfilter ® ve srovnání se separátorem : Po separaci je zapotřebí další ošetření
Základní filtrační cykly ve filtraci kakaového másla jsou:
 • Zahušťující filtrace kakaového másla
 • Plnění
 • Recirkulace
 • Filtrace
 • Zpětné promývání
 • Sedimentace
 • Částečné vyprazdňování
 • Odstranění kalu

POUŽÍVANÉ PRODUKTY

FILTRATION GROUP nabízí řešení pro různé požadavky jednotlivých výrobců, které nabízejí efektivitu a hospodárnost společně se spolehlivostí. Naše rozsáhlé sortimenty mohou být použity pro všechny oblasti potravinářského a nápojového trhu, od hrubého vyčištění až po sterilní filtraci, pro odstranění mikroorganismů. Sterilní podmínky umožňují výrobci zlepšit skladovatelnost, konzistentní kvalitu a snížení přidávání konzervačních látek a ochranu konečného produktu.

Tlakový listový filtr – horizontální

Tlakový filtr určený pro aplikace, kde lze využít hrubé nečistoty jako pomocný filtrační prostředek, případně pro filtraci s přidávaným pomocným filtračním prostředkem ( např křemelinou, celulózou apod.). Při tzv. koláčové filtraci je výsledkem čistý filtrát, případně i vlastní filtrační koláč, který je možný získat v tzv suchém stavu pro další případné zpracování. Široké využití nachází při filtraci vosků z jedlých olejů, případně při výrobě síry v chemickém průmyslu.

Svíčkové filtry – potravinářství

Pro potravináčské aplikace je na tělesa filtrů kladen především požadavek dokonalé čistitelnosti. Proto jsou filtry vyrobené z nerezového materiálu s leštěným povrchem a uchycením filtračních svíček pomocí dvojitého o-kroužku a bajonetu pro zamezení jakékoliv netěsnosti.

Rukávové Filtry (sáčkové filtry) – Potravinářství

Tělesa filtrů AFH jsou speciálně navržena pro použití v aplikacích na úpravu vody. Pouzdra jsou k dispozici ve velikosti 1 (průměr 178, délka 432 mm) a velikosti 2 (průměr 178 m, délka 787 mm). Jsou vyrobeny z nerezové oceli 304 s elektrolyticky leštěným povrchem. Pouzdro sáčku AFH je snadno použitelné a úsporné. Typické aplikace se pohybují od předfiltrace pro reverzní osmózu až po filtry pro mycí zařízení a filtry pro chlazení nebo ohřev vody

Rukávové Filtry (sáčkové filtry)

Pro velké množství filtračních aplikací jsou rukávové filtry jednoduché, snadno použitelné a úsporné. Filtration Group dodává širokou škálu filtračních rukávů (sáčků) a pouzder na filtry. Tělsesa filtrů AFB, AFH, AFN, AFZ jsou k dispozici pro filtrační sáčky velikosti 1 (průměr 178, délka 432 mm) a velikosti 2 (průměr 178 m, délka 787 mm) a jsou vyrobeny z nerezové oceli ais 316 event AISI 304.

Košové filtry a automatické filtry

Nejjednodušší filtr – košové síto nalezne uplatnění v aplikacích, kde je nutno odstranit hrubé nečistoty (> 50 um) a charakter nečistot a filtrované látky umožňuje ruční vyčištění nerezového filtračního síta. Dodáváme i zdvojené košové filtry v připadě, že je požadována kontinuální filtrace.

Filtrace v potravinářství

Kvalita a čistota

Ve většině procesů v potravinářském a nápojovém průmyslu je třeba zpracovávat velké objemy výrobků. Kvalita a čistota jak výrobku, tak výchozí suroviny mají zásadní význam pro hygienický provoz a proces.
Filtration Group Process Systems (Amafilter / LFC Lochem) nabízí řešení pro různé požadavky jednotlivých výrobců, které nabízejí efektivitu a hospodárnost spolu se spolehlivostí.

cropped-logo-filtration-group-process-systems-all-white

O FILTRATION GROUP

Náš rozsáhlý sortiment filtrů může být využit pro všechny oblasti potravinářského a nápojového průmyslu, od hrubého vyčištění až po sterilní filtraci, pro odstranění mikroorganismů. Sterilní podmínky umožňují výrobci zlepšit skladovatelnost, konzistentní kvalitu a snížení přidávání konzervačních látek a ochranu konečného produktu.

Ve skupině Filtration Group naleznete filtrační technologie a zařízení pro filtraci kapalin i plynů, separaci olejové mlhy, či ropných produktů z vody. Dokážeme optimalizovat filtrační procesy v potravinářství, chemickém průmyslu, nebo ve strojírenství. Vzhledem k širokému portfoliu produktů vyráběnými v závodech Filtration Group dokážeme ve vybraných průmyslových odvětvích dodat téměř veškeré filtrační technologie včetně nezbytných náplní a spotřebního materiálu.

Více o nás…

Domluvme si konzultaci...

  captcha

  Podobné odvětví