Osvědčená filtrační a separační technologie pro výrobu energie

ENERGETIKA

Maximalizujte výkon generátorů energie. Snižujte provozní náklady. Vylepšete svůj zisk.

S rostoucí populací se bude zvyšovat i poptávka po účinných způsobech výroby energie a filtrace je jedním z kritických prvků systémů výroby energie. Ať už zvyšujete účinnost zařízení nebo chráníte komponenty před poškozením, potřebujete řešení pro odstraňování nečistot, navržená speciálně pro dosažení trvale vysokého výkonu.

Na základě našich jedinečných filtračních návrhů a výrobních zkušeností ve výrobě energie jsme vyvinuli filtrační řešení, jejichž výsledkem jsou efektivní a nákladově efektivní operace – ať už je vaše aplikace jakákoli.

Naše filtrační zařízení zahrnují:

Tělesa filtrů.

Využijte výhod olejových a plynových filtrů, které vynkají v kvalitě, spolehlivosti a trvanlivosti.

 

Filtrační vložky Jonell, Systems.

Nechte naše odborníky, aby vám pomohli vybrat správný filtr pro vaše konkrétní aplikace, kontaminanty a provozní požadavky.

Výhody řešení pro filtraci systémů Jonell Systems

S tisíci různých filtračních prvků Jonell Systems pro všechny hlavní filtrační systémy a přístupem k technické analýze v reálném světě si můžete vybrat nejvhodnější filtrační řešení pro optimalizaci provozního výkonu. Filtrační zařízení společností Filtration Group zahrnují hlavní energetické komponenty, včetně plynových turbín, parních generátorů s rekuperací tepla, parních turbín, kompresorových systémů a dalších.

Maximalizujte provozní efektivitu a vylepšete svůj zisk

Přímo ve spolupráci s výrobci energie a kogeneračními zařízeními se zaměřujeme na vývoj nákladově efektivních a vysoce výkonných řešení, která splňují vyvíjející se potřeby společností vyrábějících energii, aby maximalizovala účinnost a nakonec zlepšila Vaše výsledky díky našim osvědčeným filtračním technologiím

Prodlužte životnost investičního vybavení

Kontaminanty mohou způsobit dlouhodobé poškození všech uzlů výroby energie, což vede k nákladné údržbě a prostojům, a také ke snížení výkonu procesu. Naše řešení pro výrobu energie jsou navržena tak, aby maximalizovala odstraňování a separaci kontaminantů, aby se snížilo riziko selhání zařízení a nakonec prodloužila životnost zařízení. Zlepšují také spolehlivost zařízení a eliminují náklady na neplánovanou údržbu a prostoje.

 • Vyčistěte injekční  vodu: Odstraňte pevné a uhlovodíkové kontaminanty, abyste zabránili environmentálním problémům spojeným s povrchovým skládkováním či likvidací použité  vody a zabraňte ucpání technologie během opětovného vstřikování použité vody
 • Ochrana turbíny a generátoru: Odstraňte nečistoty z mazacích olejů a zamezte hromadění nečistot na lopatkách turbíny.
 • Čištění odpadních vod: Odstranění znečišťujících látek z odpadních vod před likvidací, aby byly splněny ekologické předpisy.

Filtrační aplikace pro výrobu energie

S 35letými zkušenostmi s inovativní filtrační technologií pro výrobu energie, našli inženýři Jonell Systems řešení pro hlavní procesní aplikace:
 • Skladování motorové nafty
 • Hydraulické a mazací kapaliny
 • Filtrace ložiskového oleje
 • Kondicionéry pro mazací oleje
 • Vstupní vzduch do turbíny
 • Turbinový palivový plyn
 • Ochrana turbíny a generátoru
 • Filtrace vstupní (říční) vody
 • Filtrace vstupní (mořské) vody
 • Filtrace procesní vody
 • Filtrace páry a parního kondenzátu
 • Čištění vody / odpadních vod
 • Vstřikovací voda: Odstraňte pevné kontaminanty a mikroorganismy, které mohou znečišťovat injekční  místa.
 • Separace vstupů: Hromadné odstranění pevných látek a tekutin jako předúprava pro následné zařízení.
 • Filtrace mazacího oleje: Odstranění pevných nečistot, aby se zabránilo opotřebení kritických součástí rotujících zařízení.
 • Ochrana molekulárního síta: Odstranění jemných aerosolů pro ochranu molekulárního síta s cílem prodloužit životnost a zlepšit výkonnost nákladných absorbentů molekulárního síta.

Nabízené produkty

Naše výrobky a služby jsou navrženy tak, aby umožňovaly výrobcům chemických látek tu nejvyšší kvalitu produktů. Odstranění všech kontaminantů je nezbytné, aby se zabránilo jakémukoliv nákladnému přepracování a zlepšení výtěžnosti produktu.

POUŽÍVANÉ PRODUKTY

Svíčkové filtry – industrial

Tělesa filtrů model AFM jsou průmyslové pouzdra filtrů z nerezové oceli. Tento model je střední velikosti a vyhovují různým průtokům v závislosti na instalovaných elementech obvykle do 24 m3/h. Tělesa AFK jsou ekonomickým řešením pro všechny průmyslové filtrace kapaliny a plynu, dle které odpovídají PED 97/23 / EC, kategorii II/III. Typ AFK 72/136 je průmyslové pouzdro filtru pro vyšší průtoky (cca do 136 m3/h)z nerezové oceli. Tento model je v souladu s PED 97/23 / EC kategorie III event IV.

Rukávové Filtry (sáčkové filtry)

Pro velké množství filtračních aplikací jsou rukávové filtry jednoduché, snadno použitelné a úsporné. Filtration Group dodává širokou škálu filtračních rukávů (sáčků) a pouzder na filtry. Tělsesa filtrů AFB, AFH, AFN, AFZ jsou k dispozici pro filtrační sáčky velikosti 1 (průměr 178, délka 432 mm) a velikosti 2 (průměr 178 m, délka 787 mm) a jsou vyrobeny z nerezové oceli ais 316 event AISI 304.

ProGuard Filter

Proguard filtr je automatický filtr se zpětným proplachem filtračních elementů. Uplatnění nalézá především v petrochemickém průmyslu při filtraci ropy, či při odstraNění katalyzátorů v refineriích

Košové filtry a automatické filtry

Nejjednodušší filtr – košové síto nalezne uplatnění v aplikacích, kde je nutno odstranit hrubé nečistoty (> 50 um) a charakter nečistot a filtrované látky umožňuje ruční vyčištění nerezového filtračního síta. Dodáváme i zdvojené košové filtry v připadě, že je požadována kontinuální filtrace.

Filtrace v energetice

Navrženo tak, aby vyhovovalo vašim přísným požadavkům na zařízení.

Správně navržená a implementovaná filtrační zařízení jsou rozhodující pro ochranu vašich důležitých procesů. Proto si uděláme čas, abychom porozuměli vašim jedinečným aplikačním potřebám. Při využití více než tři desetiletí zkušeností, nejlepších technologií ve své třídě, dokážeme navrhnout řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Konzistence a kvalita

Naše výrobky a služby jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejvyšší konzistenci a kvalitu.

Odstranění všech kontaminantů je nezbytné, aby se zabránilo jakémukoliv nákladnému přepracování a zlepšení výtěžnosti produktu.

cropped-logo-filtration-group-process-systems-all-white

O FILTRATION GROUP

Ve skupině Filtration Group naleznete filtrační technologie a zařízení pro filtraci kapalin i plynů, separaci olejové mlhy, či ropných produktů z vody. Dokážeme optimalizovat filtrační procesy v potravinářství, chemickém průmyslu, nebo ve strojírenství. Vzhledem k širokému portfoliu produktů vyráběnými v závodech Filtration Group dokážeme ve vybraných průmyslových odvětvích dodat téměř veškeré filtrační technologie včetně nezbytných náplní a spotřebního materiálu.

Více o nás…

Domluvme si konzultaci...

  captcha

  Podobné odvětví